Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego

 

I. Definicje

Wszystkie nazwy pisane z wielkiej litery odpowiadają definicjom zawartym w Regulaminie Sklepu internetowego, do którego niniejszy dokument stanowi załącznik. 

 

II. Informacje ogólne

1. Polityka prywatności i cookies dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – Firma ARMANDIO Agnieszka Misiak (pełne dane w Regulaminie Sklepu internetowego i na stronie Sklepu) i stosowania cookies w ramach e-sklepu internetowego Armandio.pl.

2. Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka”). 

c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu) 

 

III. Informacje w formularzach

1. Firma ARMANDIO Agnieszka Misiak zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta. 

2. Firma ARMANDIO Agnieszka Misiak może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba, że poniżej określono inaczej (wynika z przepisów prawa). 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi Rejestracji (założenia konta) lub Zamówienia (płatność, wysyłka, reklamacja). 

 

IV. Informacja o plikach cookies

1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu internetowego Firma ARMANDIO Agnieszka Misiak 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

b. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 

c. określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów. 

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie. 

10. Klient może nie wyrazić zgody na przetwarzanie plików cookies nie akceptując zgody na ich przetwarzanie wyświetlającej się na stronie (może to spowodować niepoprawne działanie serwisu). 

11. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

V. Serwer

1. Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Sklepem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

a. czas nadejścia zlecenia lub zapytania, 

b. czas wysłania odpowiedzi, 

c. nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy przejście do stron Sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik, 

f. informacje o przeglądarce Klienta, g. informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony - w rozumieniu przepisów prawa są anonimowe. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

 

VI. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

2. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Sklep internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

3. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe Klientów podmiotowi przejmującemu prawa i obowiązki Sprzedawcy w ramach Sklepu internetowego. 

W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o nowym administratorze ich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. 

 

VII. Zabezpieczenie danych osobowych

1. Sklep internetowy Armandio.pl dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, dlatego wszędzie tam, gdzie wymagane jest podawanie danych osobowych, połączenie między Klientem a serwerem jest szyfrowane. Dzięki temu Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane. 

2. Administratorem danych osobowych jest Firma ARMANDIO Agnieszka Misiak 99-400 Łowicz, Małszyce 35A, Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: poczta@armandio.pl 

3. Dane osobowe zostały przekazane świadomie i dobrowolnie oraz będą przetwarzane wyłącznie w celach opisanych w paragrafach III pkt 4, IV pkt 4 oraz w V pkt 4 niniejszego dokumentu. 

4. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, poza podwykonawcami naszych usług informatycznych w celach utrzymania systemu. 

 

VIII. Zmiana, poprawianie, usuwanie, przetwarzanie danych osobowych.

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Firma ARMANDIO Agnieszka Misiak  zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie. 

2. Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu bądź kontakcie z Działem Obsługi klienta. 

3. Na koncie Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu jest możliwość cofnięcia każdej z wyrażonych zgód (np. newsletter) na przetwarzanie danych, nie wliczając w to cookies (patrz pkt 8). 

4. Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych, uzyskają Państwo kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta bądź poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: https://armandio.pl

5. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do naszego Inspektora Danych Osobowych: poczta@armandio.pl.

6. Firma  ARMANDIO Agnieszka Misiak używa zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jakim jest profilowanie w celu dostosowania oferty do osobistych preferencji Klienta. 

7. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Opis jak wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies znajduje się w paragrafie IX niniejszego dokumentu. 

9. Zgody na przetwarzanie danych osobowych zawsze mają podany czas przez jaki obowiązują, w przypadku braku określenia owego terminu obowiązują do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, chyba że przetwarzanie odbywa się na podstawie innych przepisów prawa niż wyrażona zgoda (np. Umowa kupna/sprzedaży). 

 

IX. Zarządzanie plikami cookies - jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Sprzedawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

       Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

       Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

       Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

       Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

       Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

 

ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Sprzedawce z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Sprzedawce korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2.Przekazanie danych przez Sprzedawce nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Sprzedawce przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Sprzedawcą.

3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

            1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy -  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

            2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

            3. dostawcy usług zaopatrujący Sprzedawcę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Sprzedawcy prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Sprzedawcy) - Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

            4. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności